Νινιράκη Αλεξάνδρα

Γειά σας λέγομαι Νινιράκη Αλεξάνδρα

Νινιράκη Αλεξάνδρα

Φιλόλογος

Η Νινιράκη Αλεξάνδρα είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ολοκληρώσει μετεκπαιδευτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής, Σχολικής ψυχολογίας καθώς και ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Ταυτοχρόνως, ασχολείται και με τον τομέα της Αρχαιολογίας.
Στα ενδιαφέροντά της συγκανταλέγονται η διαρκής ενημέρωση και εξέλιξη την εκπαιδευτικής διδασκαλίας, η διαφοροποιημένη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και οι ξένες γλώσσες.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας των παιδιών, η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων τους και η άνοδος του μαθησιακού επιπέδου τους στο μέγιστο δυνατό.

Επικοινωνήστε μαζί μου

    Επιστροφή
    Viber
    Email
    Messenger