Καθημερινή Μελέτη

Ομάδες Σχολικής Μελέτης

Οι ομάδες σχολικής μελέτης δομούνται ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα – δημοτικό ή γυμνάσιο- και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.Η ένταξη στα ομαδικά τμήματα γίνεται με βάση τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, τις γνωστικές ικανότητές του και το προσωπικό του προφίλ. Τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 4 άτομα), διαρκεί μία και μισή ώρες και το διδακτικό θεραπευτικό πρόγραμμα οργανώνεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής και Ατομικού Ειδικού Μαθησιακού Προγράμματος Μελέτης των σχολικών μαθημάτων.
Η μελέτη του Δημοτικού διαρκεί μία και μισή ώρες, ενώ η μελέτη των Μαθημάτων του Γυμνασίου διαρκεί καθημερινά 2 ώρες (μία ώρα Φιλολογικά και μία ώρα τα Θετικά μαθήματα ).
IMG_20191221_154840
IMG_20200229_165743

Στόχοι του Ομαδικού ή Ατομικού Μαθησιακού Προγράμματος Μελέτης Σχολικών μαθημάτων:

 • Μελέτη και προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας
 • Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης
 • Έλεγχος και ενθάρρυνση για πρακτική εφαρμογή της νέας γνώσης
 • Ανάπτυξη μνημονικών τεχνικών
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (επικοινωνία με συνομηλίκους, αλληλοβοήθεια, συνύπαρξη στην ομάδα)
 • Οριοθέτηση και συγκέντρωση
 • Αυτό- οργάνωση και οργάνωση του χρόνου
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων μετάγνωσης («Μαθαίνω πως να μαθαίνω»)
 • Εξατομικευμένη ειδική παρέμβαση σε όποιον τομέα κρίνεται απαραίτητο

Μέθοδοι για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων:

 • Οπτικοποιημένο διδακτικό υλικό
 • Ειδικά προσαρμοσμένες μαθησιακές δραστηριότητες
 • Ομαδο – Συνεργατική μάθηση
 • Ομαδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι
Επιστροφή
Viber
Email
Messenger

  Ονοματεπώνυμο*
  Email*
  Τηλέφωνο
  Ενδιαφέρομαι για Ειδική Διαπαιδαγώγηση
  Εργαστήριο Εικαστικών (Art Therapy)
  Καθημερινή Μελέτη
  Κύκλοι Προγραμμάτων
  Συμβουλευτική Γονέων-Ενηλίκων (Life Coaching)
  Το μήνυμα σας
  * Υποχρεωτικά πεδία