Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Θεραπευτικά προγράμματα

Τα θεραπευτικά προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Αυτονόμησης και Κοινωνικοποίησης, Επικοινωνίας, Συγκέντρωσης, Οργάνωσης και Οριοθέτησης. Πρόκειται για στοχευμένα και εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν:
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διαταραχή της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς
 • Δυσκολίες Κοινωνικής Προσαρμογή
IMG_20200822_103535
IMG_20201001_211429

Συγκεκριμένα, οι τομείς που αξιολογούνται και επιχειρείται σχετική παρέμβαση είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση Αντιληπτικών Ικανοτήτων και ανάπτυξη γνωστικών Δεξιοτήτων
 • Επικοινωνία με συνομηλίκους
 • Δεξιότητες Κοινωνικής Προσαρμογής
 • Οργάνωση του χρόνου
 • Εκμάθηση και Εξάσκηση σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
 • Ανάπτυξη Προφορικού Λόγου και Περιγραφικής Ικανότητας
 • Εμπλουτισμός Λεξιλογίου
 • Εξάσκηση Γραπτού Λόγου
 • Ανάπτυξη Φαντασίας του Παιδιού

Τα θεραπευτικά μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και επιλέγονται με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού:

 • Εικονογραφημένοι μέθοδοι
 • Κιναισθητικές δραστηριότητες
 • Εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια
 • Παιχνίδι ρόλων
 • Χρήση της Τεχνολογίας και των Πληροφοριών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ)
Επιστροφή
Viber
Email
Messenger

  Ονοματεπώνυμο*
  Email*
  Τηλέφωνο
  Ενδιαφέρομαι για Ειδική Διαπαιδαγώγηση
  Εργαστήριο Εικαστικών (Art Therapy)
  Καθημερινή Μελέτη
  Κύκλοι Προγραμμάτων
  Συμβουλευτική Γονέων-Ενηλίκων (Life Coaching)
  Το μήνυμα σας
  * Υποχρεωτικά πεδία