Οι Υπηρεσίες μας

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Τα θεραπευτικά προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Αυτονόμησης και Κοινωνικοποίησης, Επικοινωνίας, Συγκέντρωσης, Οργάνωσης και Οριοθέτησης.

περισσότερα
Εργαστήριο Εικαστικών (Art Therapy)

Στο χώρο μας λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση Εργαστήριο Εικαστικών, τόσο για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, όσο και για παιδιά στον τομέα της Ειδικής Αγωγής (Art Therapy).

περισσότερα
Καθημερινή Μελέτη

Οι ομάδες σχολικής μελέτης δομούνται ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα – δημοτικό ή γυμνάσιο- και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.

περισσότερα
Κύκλοι Προγραμμάτων

Πέρα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τόσο στο κομμάτι της Ειδικής Αγωγής, όσο και στο κομμάτι της καθημερινής μελέτης, στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια ποικιλία προγραμμάτων, τα οποία θα πραγματοποιούνται σε αυτοτελείς κύκλους, διάρκειας 3 μηνών το καθένα!

περισσότερα
Συμβουλευτική Γονέων-Ενηλίκων (Life Coaching)

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους γονείς πάνω στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και στους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.

περισσότερα
Επιστροφή
Viber
Email
Messenger