Ο ρόλος των βιβλίων και των παιχνιδιών στην καλλιέργεια της συναισθηματικής αγωγής των παιδιών

Συναισθηματική αγωγή, συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση… Όροι που έχουν εισβάλει  στη ζωή μας εδώ και χρόνια, τους οποίους όμως εν πολλοίς αγνοούμε τη σημασία  που διαδραματίζουν την καθημερινότητά μας, αλλά και ειδικότερα των παιδιών. Άραγε πόσοι άνθρωποι έχουν αναλογιστεί, το πόσο πολύ η καθημερινότητά τους  καθορίζεται από τα συναισθήματα που τους διακατέχουν και όλα όσα βιώνουν σε συναισθηματικό επίπεδο;

Δεδομένου του γεγονότος, ότι τα παιδιά είναι μικροί άνθρωποι, οι οποίοι επίσης κατακλύζονται από συναισθήματα και μάλιστα πολύ περισσότερο από ότι οι ενήλικες, τα συναισθήματα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο, στη διαμόρφωση της ψυχολογίας των παιδιών, αλλά και  των αντιδράσεών τους σε καθημερινή μάλιστα βάση. Ο ενήλικας στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχοντας αναπτύξει τους μηχανισμούς να κατανοεί και να ελέγχει τα συναισθήματά του, είναι πιο εύκολο, θεωρητικά πάντα, να τα κατανοήσει και να τα αντιμετωπίσει. Είναι όμως το ίδιο εύκολο για ένα παιδί;

Τα παιδιά σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, κατακλύζονται από τα συναισθήματά τους και εξαρτώνται πολύ από αυτά. Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τη βιολογική ωριμότητα που απαιτείται, αλλά και δεν γνωρίζουν αλλά ούτε αναγνωρίζουν πλήρως όλο το  φάσμα των συναισθημάτων και πως αυτά επιδρούν στον ψυχισμό τους, είναι πολύ βασικό  το να μπορέσουν να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση των συναισθημάτων, στην καλλιέργεια τους, αλλά και στο να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Ακρογωνιαίος λίθος στην εκπαίδευση των παιδιών, αναφορικά με τα συναισθήματα, είναι τα βιβλία και τα παιχνίδια, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των γονιών αλλά και των ειδικών. Από τη μεταβρεφική ακόμα ηλικία, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία να βοηθήσουν τα παιδιά στην αναγνώριση των συναισθημάτων, στην ονομασία τους και στην κατανόησή τους. Βασικό ρόλο παίζει η ενεργητική ακρόαση από πλευράς των γονέων, αλλά και των παιδαγωγών που ασχολούνται με τα παιδιά κάθε ηλικίας, σχετικά με τα συναισθήματα που βιώνει ένα παιδί. Είναι βασικό να αναγνωρίζονται και να καλλιεργούνται τα συναισθήματα σε κάθε ηλικία. Τα παιχνίδια ρόλων, τα επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και τα διάφορα βιβλία συναισθηματικής αγωγής, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να εκπαιδευτούν τα παιδιά στην καλλιέργεια των συναισθημάτων τους. Για παράδειγμα μία δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και είναι πολύ εύκολο να βρεθεί, είναι το «Νησί των Συναισθημάτων» του Μάνου Χατζηδάκι. Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν το παραμύθι, να συζητήσουν για τα συναισθήματα τα οποία αναγνωρίζουν, αλλά και να ζωγραφίσουν τα διάφορα συναισθήματα που έχουν εντοπίσει. Ακόμα με τη χρήση συγκεκριμένων σειρών από βιβλία, τα οποία αναφέρονται στα συναισθήματα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτά και αρχίζουν να κατανοούν και να μαθαίνουν για αυτά. Τέλος μέσω των παιχνιδιών ρόλων, αλλά και της δραματοποίησης καλλιεργούνται με εύκολο και κατανοητό τρόπο, όλη αυτή η παλέτα των συναισθημάτων, η οποία διανθίζει τις μέρες του κάθε ανθρώπου σε όλη του τη ζωή.

Συμπερασματικά θα λέγαμε, ότι η καλλιέργεια των συναισθημάτων, από μικρή ακόμα ηλικία, με τη χρήση ποικίλων μεθόδων, όπως τα βιβλία, τα παιχνίδια αλλά και οι διάφορες δραστηριότητες, βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη υγιών συναισθηματικά παιδιών και ενισχύει τη μάθηση, την αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποίησή τους. Είναι βασικό για όλους τους ενήλικες, να δίνουν την απαραίτητη σημασία στο συναισθηματικό κόσμο των παιδιών, καθώς αυτός καθορίζει αρκετά τη μετέπειτα ανάπτυξη και πορεία τους ως ενήλικες.

Επιστροφή
Viber
Email
Messenger