Μουσικοθεραπεία-Λειτουργία και οφέλη για τα παιδιά!

Τι είναι η μουσικοθεραπεία;

H μουσικοθεραπεία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που αλληλεπιδρά στενά με την ιατρική, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την ψυχολογία, τη μουσικολογία, τη νευρολογία και την παιδαγωγική. Μέσα σ’ ένα διεπιστημονικό κλινικό -ή μη- περιβάλλον η μουσικοθεραπεία θεωρείται συμπληρωματική, επιστημονική και καλλιτεχνική/δημιουργική θεραπεία που λειτουργεί συνδυαστικά με φαρμακολογικές, ψυχοκοινωνικές και άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις, είτε για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους, είτε για να μειώσει την αναγκαιότητά τους.

 

Για τη συμμετοχή στις συνεδρίες μουσικοθεραπείας δεν είναι απαραίτητες οι μουσικές γνώσεις. 

Η ελεύθερη μουσική-δημιουργική έκφραση μέσω δραστηριοτήτων όπως: ο μουσικός/φωνητικός αυτοσχεδιασμός, το τραγούδι, η δημιουργία στίχων και τραγουδιών, καθώς και η μουσική συνακρόαση -με την υποστήριξη του μουσικοθεραπευτή – συντελούν στην επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων. Σε κάθε περίπτωση το μουσικοθεραπευτικό πλαίσιο οργανώνεται και στοχεύει προς την αυτοπραγμάτωση του παιδιού ή του εφήβου, τη χαλάρωση,  την εξωτερίκευση και μορφοποίηση των βαθύτερων εσωτερικών συγκινησιακών καταστάσεων και αναγκών του. Είναι μιαν εναλλακτική ψυχοθεραπευτική συνάντηση που προκύπτει μέσα από την αναπνοή, τη σωματική κίνηση, το τραγούδι, τη σιωπή και τους ήχους.

Επιστροφή
Viber
Email
Messenger